KALENDARZ 2018/19

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe 2018/19 śląskie: 11 - 24 lutego 2019 r.

Egzamin gimnazjalny 10-12. 04. 2019 r.

1. część humanistyczna

–10 kwietnia 2019r. (środa)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno -przyrodnicza

–11 kwietnia 2019r. (czwartek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny

–12 kwietnia 2019r. (piątek)
na poziomie podstawowym – godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
__________________________________________________

Egzamin ósmoklasisty 15-17. 04. 2019r.

1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)– godz. 9:00

2. matematyka –16 kwietnia 2019 r.(wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00
___________________________________________________

 Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.